Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta

Nasza oferta

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie jest firmą z długoletnią tradycją - działającą od 1957 roku. Podstawowa działalność naszej firmy to wydobycie kruszyw naturalnych, ich przeróbka i produkcja kruszyw budowlanych- zgodnych z polskimi i europejskimi normami.

Obecnie oferowane są w ciągłej sprzedaży kruszywa produkowane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, w systemie 2+ (certyfikacja zgodności zakładowych kontroli produkcji) lub 4, mające zastosowanie dla budownictwa ogólnego i drogownictwa:

1. KRUSZYWA DO BETONU I ZAPRAW

 • piaski zwykłe: 0-1 mm; 0-2 mm; 0-4 mm
 • żwiry: 2-8 mm; 2-16 mm; 2-31,5 mm; 4-16 mm; 8-16 mm; 16-31,5 mm
 • grysy (łamane z otoczaków): 2-6 mm; 2-8 mm; 4-16 mm; 8-11 mm; 8-16 mm; 16-31,5 mm
 • kruszywo: 2-4 mm

2. KRUSZYWA DO PRODUKCJI MAS MINERALNO - ASFALTOWYCH

 • piaski łamane zwykłe: 0-2 mm; 0-4 mm
 • grysy (łamane z otoczaków): 2-8 mm; 8-11 mm

3. KRUSZYWA DO WYMIANY GRUNTÓW, STABILIZACJI, BUDOWY DRÓG

 • piaski: drobne i kopane
 • kruszywa naturalne: 0-31,5 mm; 0-63 mm
 • kruszywa kruszone i łamane: 0-16 mm; 0-31,5 mm; 0-63 mm
 • kruszywa grube: 16-31,5 mm; 16-63 mm; 31,5-63 mm

4. INNE KRUSZYWA SPECJALNE, takie jak:

 • otoczaki
 • materiały uszorstniające do zimowego utrzymania dróg: kruszywo 1-4 mm; 2-4mm

Produkowane kruszywa pochodzą ze złóż naturalnych, skał okruchowych osadowych czwartorzędowych.
W składzie petrograficznym dominuje piaskowiec.

Od kilkunastu lat jesteśmy producentem betonu towarowego wysokich marek znajdującym zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Na produkowany beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych posiadamy krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.


Wykonujemy usługi:

 • geologiczne, geotechniczne ,
 • laboratoryjne,
 • transportowe,
 • naprawczo-produkcyjne

Mając na uwadze dbałość o zadowolenie klienta - gwarantujemy najwyższą jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług.