Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Firma i otoczenie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Firma i otoczenie KRUSZGEO dla regionu

KRUSZGEO dla regionu

„KRUSZGEO” S.A. dba o dobre stosunki z lokalną społecznością, prowadząc działalność na terenach 25 gmin wykonuje szereg czynności na rzecz mieszkańców danego terenu w tym pomoc przy budowie dróg, kanalizacji, ochrony przeciwpowodziowej. Kończąc działalność w danym miejscu tereny poeksploatacyjne są rekultywowane i przywracane do rolniczego lub rekreacyjnego przeznaczenia. Niektóre obszary po naszej działalności wydobywczej wykorzystuje się w nowy sposób np. baseny poeksploatacyjne jako stawy do hodowli ryb lub miejsca rekreacji i wypoczynku.