Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Firma i otoczenie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Firma i otoczenie

Firma i otoczenie

Przedsiębiorstwo „KRUSZGEO” SA w Rzeszowie prowadzi działalność gospodarczą przynoszącą korzyści finansowe. Poprzez inwestowanie firma przyczynia się do rozwoju całego regionu Podkarpacia.

Produkty firmy „KRUSZGEO” SA - wysokiej jakości kruszywo certyfikowane jest używane do produkcji betonu najwyższych klas. Produkowane przez Spółkę kruszywo używane jest także do produkcji mas mineralno – asfaltowych, do wymiany gruntów, stabilizacji i budowy dróg.

Wieloletnia działalność KRUSZGEO przyczyniła się do rozwoju budownictwa w województwie podkarpackim. W ciągu ostatnich 5 lat sprzedawano średnio ponad 5 mln ton kruszywa rocznie. Firma tworzy i utrzymuje miejsca pracy stając się źródłem utrzymania dla wielu rodzin Podkarpacia.

Stale przeznacza środki finansowe na pomoc dla lokalnych przedsięwzięć, budowy dróg gminnych i powiatowych m.in. w gminie Tryńcza, Sośnica, Pilzno, Jasło, budowy, modernizacji i remontów szkół i przedszkoli oraz szkolnych boisk sportowych (Rzeszów, Dębica, Błażowa, Radymno, Przemyśl, Czarna), budowy i remontów budowli sakralnych (kościoły w Rzeszowie, Pilźnie, Radymnie, Jarosławiu, Jaśle, Dębicy), ośrodek rekolekcyjny w Bliznem, opactwo benedyktynek w Jarosławiu, Dom Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej. W sytuacji klęsk żywiołowych – powódź w 2010 roku - Firma służyła pomocą w usuwaniu szkód w gminie Gorzyce.

KRUSZGEO wspiera ochotniczą straż pożarną, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, imprezy kulturalne. Rokrocznie jest jednym ze sponsorów Festiwalu Muzyki w Łańcucie, koncertu „Jednego Serca, Jednego Ducha” w Rzeszowie. „KRUSZGEO” SA należy do 100 największych przedsiębiorstw woj. podkarpackiego.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY