Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
O firmie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
O firmie Polityka Firmy

Polityka firmy

Przedsiębiorstwo KRUSZGEO SA jest producentem wyrobów budowlanych (kruszyw i betonu) mających zastosowanie w budownictwie ogólnym i drogownictwie. Wydobywanie kruszyw naturalnych, ich przeróbka i produkcja odbywa się poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych zgodnych z aktualnymi wymaganiami mającymi zastosowanie do wszystkich obszarów działalności.

KRUSZGEO S.A. zapewnia kruszywa o gwarantowanej, stabilnej i powtarzalnej jakości, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, prowadzi udokumentowaną racjonalną gospodarkę złożami i przestrzega w swojej działalności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadą naszej działalności jest przesłanie:

"JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTA"

Aby osiągnąć powyższy cel firma zobowiązuje się:

 • Racjonalnie gospodarować surowcami i materiałami
 • Analizować rynek w celu określenia aktualnych wymagań i preferencji klientów
 • Rekultywować tereny poeksploatacyjne i przywracać im wartości użytkowe lub przyrodnicze
 • Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz monitorować ich zmiany
 • Angażować pracowników w działania na rzecz należytej jakości oraz ochrony środowiska
 • Stosować technologie przyjazne środowisku i minimalizować ilość wytwarzanych odpadów
Wymienione cele i zadania zobowiązujemy się realizować poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA opartego o wymagania zakładowych kontroli produkcji kruszyw i betonu oraz spełniając wymagania systemów ISO 14001 i ISO 9001 w celu zwiększenia efektywności środowiskowej i utrzymywania wysokich standardów jakościowych w działalności firmy.

Nasze wieloletnie starania zostały docenione i uhonorowane rożnego rodzaju certyfikatami.

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem w firmie zintegrowanego systemu zarządzania:
Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
tel.: 17 85 09 190
e-mail: a.ksiazek@kruszgeo.com.pl