Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Ogłoszenia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA - OFERTY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA z/s w Rzeszowie, ul. M. Reja 16 35-959 Rzeszów
zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wierzchosławice gmina Wierzchosławice, składających się z dwóch kompleksów poeksploatacyjnych zbiorników wodnych o powierzchni 5,6157 ha oraz 4,8720 ha.

Termin składania ofert: 17 listopada 2023 r. godzina 14.00

Termin otwarcia ofert: 20 listopada 2023 r. godzina 11.00Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu opublikowane są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA tj. www.kruszgeo.com.pl.

Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi informacjami o przetargu oraz ze stanem technicznym i faktycznym Nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 510 080 342, 502 515 284 lub pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomości@kruszgeo.com.pl lub g.kadziolka@kruszgeo.com.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów Regon: 690255174 NIP: 8130009860 KRS: 0000053010. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

Kliknij tutaj, aby pobrać pełną treść przetargu.


Kliknij tutaj, aby pobrać regulamin przetargu.


Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy do przetargu.


Kliknij tutaj, aby pobrać klauzule RODO.


Kliknij tutaj, aby pobrać mapę zbiorników wodnych.


Kliknij tutaj, aby pobrać mapę zbiorników wodnych.


Kliknij tutaj, aby pobrać wypis rejestru gruntów.