60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
O firmie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
O firmie Polityka Firmy

Polityka firmy

Celem KRUSZGEO SA jest dostarczanie na rynek po konkurencyjnych cenach szerokiego asortymentu produkowanych wyrobów budowlanych - kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych, a także wykonywanie usług geologiczno-inżynierskich, naprawczo-remontowych oraz transportowych. KRUSZGEO SA zobowiązuje się stosować odpowiednie praktyki w zakresie ochrony środowiska zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w odniesieniu do wszystkich swoich obszarów działalności. Wszystkie nasze wyroby oraz usługi oferowane klientom spełniają deklarowane parametry.

Zasadą naszej działalności jest przesłanie:

"JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTA"

Aby osiągnąć powyższy cel firma zobowiązuje się:

 • Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz monitorować ich zmiany
 • Analizować rynek w celu określenia aktualnych wymagań i preferencji klientów
 • Rekultywować tereny poeksploatacyjne i przywracać je do rolniczego lub leśnego użytkowania
 • Racjonalnie użytkować surowce i materiały
 • Edukować i angażować pracowników w działania na rzecz należytej jakości oraz ochrony środowiska
 • Stosować technologie przyjazne środowisku i minimalizować ilość wytwarzanych odpadów
Wszystkie wymienione cele i zadania zobowiązujemy się realizować poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001, zakładowej kontroli produkcji kruszyw, klejów i zapraw budowlanych, betonu oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Nasze starania zostały docenione i uhonorowane certyfikatami.
W zakresie wydobycia i przeróbki kruszyw budowlanych i mineralnych, produkcji i sprzedaży kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych oraz wykonywania usług geologicznych spełniamy standardy normy ISO 9001, który potwierdza wysoką jakość naszych produktów i usług, spełniających oczekiwania Klientów.

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem w firmie zintegrowanego systemu zarządzania:
mgr inż. Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
tel.: 17 8509190
e-mail: a.ksiazek@kruszgeo.com.pl