Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Nasze usługi Usługi Robót Ziemnych

Usługi Robót Ziemnych

Zakład Robót Ziemnych
Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16
tel. 17 85 09 129
e-mail: zrz@kruszgeo.com.pl
kierownik Fryderyk Mróz

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • Odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych;
 • Wykonawstwo wykopów, hałd i zwałowisk;
 • Formowanie nasypów;
 • Profilowanie i niwelacje terenu;
 • Zrywanie gruntów zwięzłego podłoża;
 • Karczowanie terenu;
 • Załadunek na środki transportu;
 • Formowanie skarp;
 • Zagęszczanie gruntu.