Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Nasze usługi Usługi Geologiczne

Usługi Geologiczne

Dział Górniczo - Geologiczny
Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16
tel. 17 85 91 10, 17 850 91 51
e-mail: geologia@kruszgeo.com.pl
kierownik Tomasz Kasperski

KRUSZGEO SA jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie geologii i geotechniki, świadczy kompleksowo usługi geologiczne, hydrogeologiczne i wiertnicze, wykonując prace i roboty w następujących dziedzinach:


Geologii inżynierskiej i geotechniki:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych
 • badania zagęszczenia i nośności gruntów
 • laboratoryjne badania gruntów
 • geotechniczną obsługę inwestycji budowlanych (odbiory wykopów fundamentowych, nasypów, zasypek i podsypek)


Hydrogeologii

 • wykonywanie studni głębinowych na potrzeby ujęć wód podziemnych
 • wiercenie otworów obserwacyjnych /piezometrów/ na potrzeby monitoringu środowiska wodno-gruntowego.
 • regeneracja studni głębinowych i otworów hydrogeologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne i powykonawcze
 • operaty wodnoprawne


Geologii złożowej

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne złóż kopalin
 • wiercenia rozpoznawcze i dokumentacyjne
 • badania laboratoryjne jakości kopalin
 • projekty zagospodarowania złóż


Wiertnictwa

 • wiercenia mechaniczne przy użyciu świdrów spiralnych,
 • wiercenia pełnootworowe i rdzeniowe z płuczką wiertniczą i na sucho.
 • wiercenia w rurach osłonowych