Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Barbórka 2023

Barbórka 2023

24 listopada 2023 r. w Sali konferencyjnej KRUSZGEO SA odbyła się akademia Barbórkowa obchodzona w 66 roku od powstania Przedsiębiorstwa i 30 roku działalności w formie spółki akcyjnej po prywatyzacji.

Z tej okazji pani wojewoda Jolanta Sawicka wręczyła 11 pracownikom Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta RP. Dziewięciu pracowników legitymujących się ponad 30 letnim stażem otrzymało Medal Złoty, jeden pracownik otrzymał Medal Srebrny a jeden brązowy. Trzem kierownikom zakładów górniczych wręczone zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla górnictwa RP” nadane przez Ministra Aktywów.

Dwoje pracowników wysokiego szczebla kierowniczego otrzymało dyplomy dyrektora górniczego III stopnia nadane przez ministra resortowego ds. górnictwa.

Zostało pożegnanych 10 wieloletnich pracowników, którzy przechodzą na emeryturę. Jednemu pracownikowi została wręczona honorowa szpada górnicza przyznana przez Przedsiębiorcę, dwóch pracowników pełniących funkcje w dozorze górniczym otrzymało honorowe kordziki górnicze.

Ponadto 9 pracowników otrzymało dyplomy stopni górniczych nadanych przez Dyrektora Generalnego Firmy, z tego 7 pracowników stopień inżyniera górniczego i 2 osoby dyplom technika górniczego.

W niedzielę 3 grudnia 2023 r. załoga KRUSZGEO SA wraz z rodzinami, emerytowanymi pracownikami weźmie udział w uroczystej mszy Barbórkowej o godzinie 12 w kościele parafialnym w Pilźnie. Uroczystość tę poprzedzi parada górnicza pracowników w mundurach górniczych na pilźnieńskim Rynku w towarzystwie orkiestry dętej. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału.