Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Barbórka 2010

Barbórka 2010

3 grudnia 2010 r KRUSZGEO SA obchodziło tradycyjną Barbórkę. W kościele p.w. św. Mikołaja w Rzeszowie odbyła się msza święta w intencji pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów. Na uroczystej akademii, na której gościł Dyrektor Biura Wojewody zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe dla wyróżniających się pracowników.

Decyzją prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał prezes Zarządu „KRUSZGEO” SA.

Również na podstawie decyzji prezydenta Rzeczypospolitej 47 wyróżniających się pracowników KRUSZGEO SA o ponad 30 letnim stażu pracy otrzymało złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Decyzją Ministra środowiska odznakę honorową „Zasłużony dla polskiej geologii” otrzymał wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Górniczych.

Na podstawie decyzji Ministra Gospodarki trzem pracownikom przyznano odznaki honorowe „Zasłużony dla górnictwa RP”

Decyzją Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa 25 pracownikom zostały przyznane stopnie górnicze w tym Stopień Inżyniera Górniczego otrzymało 19 osób.

Ponadto dwóm inżynierom górnictwa pracującym ponad 25 lat w KRUSZGEO zarząd nadał „Honorowe Szpady Górnicze”.