Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Barbórka 2008

Barbórka 2008

3 grudnia przedsiębiorstwo KRUSZGEO SA w Rzeszowie obchodziło uroczyście Dzień Górnika. W sali konferencyjnej odbyła się okolicznościowa akademia.
Prezes Zarządu Jan Bator omówił wyniki produkcyjne i ekonomiczne mijającego roku. Jest to 51-szy rok działalności przedsiębiorstwa a 15 po prywatyzacji jako spółki akcyjnej. Gościem honorowym na akademii był pierwszy prezes zarządu obecnie przebywający na emeryturze. 10 pracowników pełniących funkcje w dozorze ruchu zakładu górniczego otrzymało stopnie górnicze:
1 inżynier otrzymał dyplom dyrektora górniczego III stopnia przyznany przez Ministra Gospodarki, pozostałe osoby otrzymały dyplomy przyznawane przez Dyrektora Przedsiębiorstwa: inżyniera górniczego, technika górniczego i górnika.
Tradycją KRUSZGEO stało się żegnanie pracowników odchodzących z końcem roku na emeryturę na barbórkowej akademii. 8 pracowników otrzymało listy gratulacyjne od Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upominki od związków zawodowych. 3 osoby zostały wpisane do Złotej Księgi KRUSZGEO są to pracownicy, którzy co najmniej 25 lat przepracowali w naszym przedsiębiorstwie. Po akademii pracownicy, emeryci, rodziny pracowników wzięli udział we mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja w Rzeszowie gdzie znajduje się obraz św. Barbary patronki górników.
Po oficjalnych uroczystościach pracownicy wzięli udział w biesiadzie Barbórkowej.