60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Ogłoszenia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA - OFERTY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 • JAZ

 • ZAPROSZENIE DO ROZPOCZĘCIA NEGOCJACJI W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY JAZU PIĘTRZĄCEGO NA RZECE WISŁOCE


      „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS nr: 0000053010) informuje o zamiarze zbycia jazu piętrzącego na rzece Wisłoce w km 69+720, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności i zlokalizowany jest w miejscowościach Strzegocice i Mokrzec, Gmina Pilzno. Podstawowe parametry techniczne jazu piętrzącego: światło jazu pomiędzy filarami: 2 x 36,0 m, światło jazu w dnie: 2 x 32,5 m, rzędna korony progu: 190,00 m n.p.m., rzędna korony filaru i przyczółków: 193,50 m n.p.m., zamknięcie główne: 2 powłoki firmy Rubena a.s., rzędna korony zamknięcia: 192,50 m n.p.m., sterowanie: opuszczanie i piętrzenie powłok automatyczne.

      Podmioty zainteresowane nabyciem jazu piętrzącego na rzece Wisłoce prosimy o zgłaszanie na piśmie swojej gotowości do rozpoczęcia negocjacji i nabycia jazu piętrzącego na rzece Wisłoce na adres: KRUSZGEO S.A., ul. M. Reja 16, 35 – 959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 luty 2018 r. Dokumentacja techniczna i prawna może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. M. Reja 16 po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: 17 850 91 45.

      Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży na warunkach uzgodnionych przez strony.

      „KRUSZGEO” S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i zamknięcia negocjacji bez podawania przyczyny.


  • KŁODAWA 

  • Oferta sprzedaży kompleksu nieruchomości położonych w miejscowości Kłodawa gmina Brzyska powiat jasielski województwo podkarpackie

   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości położonych w miejscowości Kłodawa gmina Brzyska powiat jasielski w województwie podkarpackim składający się z:
   • działki gruntowej zabudowanej nr 540/1 o powierzchni 0,2750 ha;
   • działki gruntowej niezabudowanej nr 537/1 o powierzchni 0,1040 ha;
   • działki gruntowej nr 538/1 o powierzchni 0,4000 ha stanowiącej drogę dojazdową do w/w działek od drogi gminnej nr 626;
   o łącznej powierzchni 0,4190 ha.

   Nieruchomość gruntowa zabudowana położona na działce nr 540/1 składa się z:
   • budynku mieszkalnego drewnianego pokrytego dachówką o powierzchni 70 m2;
   • budynku gospodarczego murowanego pokrytego dachówką o pow. 57 m2,
   • budynku gospodarczego z słupami murowanymi obitego deskami pokrytego dachówką o pow. 110 m2,
   • piwnicy wykopanej w ziemi o pow. 16 m2,
   • studni z kręgów betonowych.
   Budynek mieszkalny posiada przyłącz gazu i energii elektrycznej.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć mapę.  Oferty prosimy składać na adres:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
  35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

  Szczegółowe informacje:
  pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150  • Klecie

  • Oferta sprzedaży działek gruntowych KLECIE
   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży atrakcyjne i niezabudowane, będącą własnością przedsiębiorstwa, 2 działki gruntowe o nr 116/1 i 116/2 o powierzchni 0,55 ha położonych w miejscowości Klecie, gmina Brzostek, województwo podkarpackie.
   Powyższe działki to teren zrekultywowany stanowiący użytek rolny położony niedaleko akwenu wodnego przy drodze w kierunku Zakładu Eksploatacji Kruszywa Klecie.
   Oferty prosimy składać na adres naszego przedsiębiorstwa.

   Zobacz mapę z numerami działek
   Oferty prosimy składać na adres:
   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
   35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

   Szczegółowe informacje:
   pod nr tel. (17) 85 09 146   • Ostrów Przemyski 2

   • Oferta sprzedaży działek gruntowych OSTRÓW 2
    Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży atrakcyjne i niezabudowane, będącą własnością przedsiębiorstwa, 2 działki gruntowe o powierzchni 0,3263 ha położonych w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, województwo podkarpackie.
    Powyższe działki to grunty zrekultywowane stanowiące użytki zielone położone w terenach rekreacyjnych pośród akwenów wodnych, znajdujących się w odległości ok. 2 km na południowy zachód od Przemyśla.
    Oferty prosimy składać na adres naszego przedsiębiorstwa.

    Zobacz mapę z numerami działek
    Oferty prosimy składać na adres:
    Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
    35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

    Szczegółowe informacje:
    pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150    • Lipie i Mrowla

    • Oferta sprzedaży działki gruntowej w miejscowości Lipie i Mrowla
     Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 6,4328 ha położonych w miejscowościach: Lipie gmina Głogów Młp. i Mrowla gmina Świlcza , powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Przedmiotem oferty jest: akwen wodny o powierzchni 4,7014 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 1,7314 ha;

     Oferowany kompleks nieruchomości stanowi poeksploatacyjny oraz zrekultywowany akwen wodny otoczony użytkami zielonymi powstały w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 4 m.
     Oferowany teren posiada dogodny dojazd z drogi asfaltowej relacji Lipie – Mrowla i stanowi idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenu wodnego do chowu i hodowli ryb.

     Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

     Kompleks I o łącznej powierzchni 6,4328 ha, w tym 4,7014 ha lustra wody i 1,7314 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
     • Obręb: Mrowla
      • działka nr 1217/2 o powierzchni 0,1171 ha
      • działka nr 1216/2 o powierzchni 0,1143 ha
      • działka nr 1215/2 o powierzchni 0,2331 ha
      • działka nr 1214/2 o powierzchni 0,2983 ha
      • działka nr 1213 o powierzchni 0,21 ha
      • działka nr 1212 o powierzchni 0,24 ha
      • Obręb: Lipie
       • działka nr 1887 o powierzchni 0,24 ha
       • działka nr 1886 o powierzchni 0,39 ha
       • działka nr 1885 o powierzchni 0,25 ha
       • działka nr 1884 o powierzchni 0,31 ha
       • działka nr 1883 o powierzchni 0,41 ha
       • działka nr 1882 o powierzchni 0,31 ha
       • działka nr 1881 o powierzchni 0,43 ha
       • działka nr 1880 o powierzchni 0,43 ha
       • działka nr 1879/2 o powierzchni 0,46 ha
       • działka nr 1879/1 o powierzchni 0,16 ha
       • działka nr 1878 o powierzchni 0,75 ha
       • działka nr 1877 o powierzchni 0,38 ha
       • działka nr 1876/2 o powierzchni 0,29 ha
       • działka nr 1876/1 o powierzchni 0,34 ha
       • działka nr 1876/4 o powierzchni 0,07 ha


      Zobacz mapę

      Oferty prosimy składać na adres:
      Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
      35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

      Szczegółowe informacje:
      pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150      • Radymno 2

      • Oferta sprzedaży akwenu wodnego w miejscowości RADYMNO
       Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 19,0320 ha położonych w miejscowości i gminie Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
       Przedmiotem oferty jest akwen wodny o powierzchni ok. 15 ha lustra wody, położony na północny – wschód od centrum Radymna w odległości ok. 2 km.
       Jest to poeksploatacyjny, zrekultywowany zbiornik wodny otoczony użytkami zielonymi powstały w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 4 m. Oferowany teren stanowi idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenu wodnego do chowu i hodowli ryb.

       Zobacz mapę z numerami działek
       Zobacz ogólną mapę

       Oferty prosimy składać na adres:
       Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
       35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

       Szczegółowe informacje:
       pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150