60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Ogłoszenia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA - OFERTY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 • JAZ

 • ZAPROSZENIE DO ROZPOCZĘCIA NEGOCJACJI W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY JAZU PIĘTRZĄCEGO NA RZECE WISŁOCE


      „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KRS nr: 0000053010) informuje o zamiarze zbycia jazu piętrzącego na rzece Wisłoce w km 69+720, który stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności i zlokalizowany jest w miejscowościach Strzegocice i Mokrzec, Gmina Pilzno. Podstawowe parametry techniczne jazu piętrzącego: światło jazu pomiędzy filarami: 2 x 36,0 m, światło jazu w dnie: 2 x 32,5 m, rzędna korony progu: 190,00 m n.p.m., rzędna korony filaru i przyczółków: 193,50 m n.p.m., zamknięcie główne: 2 powłoki firmy Rubena a.s., rzędna korony zamknięcia: 192,50 m n.p.m., sterowanie: opuszczanie i piętrzenie powłok automatyczne.

      Podmioty zainteresowane nabyciem jazu piętrzącego na rzece Wisłoce prosimy o zgłaszanie na piśmie swojej gotowości do rozpoczęcia negocjacji i nabycia jazu piętrzącego na rzece Wisłoce na adres: KRUSZGEO S.A., ul. M. Reja 16, 35 – 959 Rzeszów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 luty 2018 r. Dokumentacja techniczna i prawna może zostać udostępniona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. M. Reja 16 po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel.: 17 850 91 45.

      Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą, ale zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży na warunkach uzgodnionych przez strony.

      „KRUSZGEO” S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i zamknięcia negocjacji bez podawania przyczyny.


  • KŁODAWA 

  • Oferta sprzedaży kompleksu nieruchomości położonych w miejscowości Kłodawa gmina Brzyska powiat jasielski województwo podkarpackie

   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości położonych w miejscowości Kłodawa gmina Brzyska powiat jasielski w województwie podkarpackim składający się z:
   • działki gruntowej zabudowanej nr 540/1 o powierzchni 0,2750 ha;
   • działki gruntowej niezabudowanej nr 537/1 o powierzchni 0,1040 ha;
   • działki gruntowej nr 538/1 o powierzchni 0,4000 ha stanowiącej drogę dojazdową do w/w działek od drogi gminnej nr 626;
   o łącznej powierzchni 0,4190 ha.

   Nieruchomość gruntowa zabudowana położona na działce nr 540/1 składa się z:
   • budynku mieszkalnego drewnianego pokrytego dachówką o powierzchni 70 m2;
   • budynku gospodarczego murowanego pokrytego dachówką o pow. 57 m2,
   • budynku gospodarczego z słupami murowanymi obitego deskami pokrytego dachówką o pow. 110 m2,
   • piwnicy wykopanej w ziemi o pow. 16 m2,
   • studni z kręgów betonowych.
   Budynek mieszkalny posiada przyłącz gazu i energii elektrycznej.

  Kliknij tutaj, aby obejrzeć mapę.  Oferty prosimy składać na adres:
  Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
  35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

  Szczegółowe informacje:
  pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150  • Klecie

  • Oferta sprzedaży działek gruntowych KLECIE
   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży atrakcyjne i niezabudowane, będącą własnością przedsiębiorstwa, 2 działki gruntowe o nr 116/1 i 116/2 o powierzchni 0,55 ha położonych w miejscowości Klecie, gmina Brzostek, województwo podkarpackie.
   Powyższe działki to teren zrekultywowany stanowiący użytek rolny położony niedaleko akwenu wodnego przy drodze w kierunku Zakładu Eksploatacji Kruszywa Klecie.
   Oferty prosimy składać na adres naszego przedsiębiorstwa.

   Zobacz mapę z numerami działek
   Oferty prosimy składać na adres:
   Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
   35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

   Szczegółowe informacje:
   pod nr tel. (17) 85 09 146   • Ostrów Przemyski 2

   • Oferta sprzedaży działek gruntowych OSTRÓW 2
    Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży atrakcyjne i niezabudowane, będącą własnością przedsiębiorstwa, 2 działki gruntowe o powierzchni 0,3263 ha położonych w miejscowości Ostrów, gmina Przemyśl, województwo podkarpackie.
    Powyższe działki to grunty zrekultywowane stanowiące użytki zielone położone w terenach rekreacyjnych pośród akwenów wodnych, znajdujących się w odległości ok. 2 km na południowy zachód od Przemyśla.
    Oferty prosimy składać na adres naszego przedsiębiorstwa.

    Zobacz mapę z numerami działek
    Oferty prosimy składać na adres:
    Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
    35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

    Szczegółowe informacje:
    pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150    • Hłomcza 2

    • Oferta sprzedaży działki gruntowej w miejscowości Hłomcza
     Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży 2 kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni 4,1460 ha położonych w miejscowości Hłomcza gmina Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie.

     Przedmiotem oferty jest:

     • akwen wodny o powierzchni 0,6616 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 1,3926 ha;
     • akwen wodny o powierzchni 0,6746 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 1,4172 ha.

     Oferowane kompleksy nieruchomości stanowią poeksploatacyjne oraz zrekultywowane akweny wodne otoczone użytkami zielonymi powstałymi w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 3 m.

     Oferowane tereny posiadają dogodny dojazd i stanowią idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenów wodnych do chowu i hodowli ryb.

     Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

     • Kompleks I o łącznej powierzchni 2,0542 ha, w tym 0,6616 ha lustra wody i 1,3926 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
      • działka nr 421/2 o powierzchni 0,3122 ha
      • działka nr 422/2 o powierzchni 0,2401 ha
      • działka nr 423/2 o powierzchni 0,2124 ha
      • działka nr 423/5 o powierzchni 0,0201 ha
      • działka nr 423/6 o powierzchni 0,0210 ha
      • działka nr 424/2 o powierzchni 0,0215 ha
      • działka nr 425 o powierzchni 0,0422 ha
      • działka nr 426 o powierzchni 0,0418 ha
      • działka nr 427/1 o powierzchni 0,0386 ha
      • działka nr 427/2 o powierzchni 0,0829 ha
      • działka nr 428/2 o powierzchni 0,2225 ha
      • działka nr 429/2 o powierzchni 0,2905 ha
      • działka nr 430/2 o powierzchni 0,3155 ha
      • działka nr 431/2 o powierzchni 0,1929 ha
      • Kompleks II o łącznej powierzchni 2,0918 ha, w tym 0,6746 ha lustra wody i 1,4172 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
       • działka nr 414/3 o powierzchni 0,3056 ha
       • działka nr 415/3 o powierzchni 0,3178 ha
       • działka nr 416/3 o powierzchni 0,2852 ha
       • działka nr 417/3 o powierzchni 0,3340 ha
       • działka nr 418/3 o powierzchni 0,5205 ha
       • działka nr 419/3 o powierzchni 0,3287 ha
       • >


     Zobacz mapę

     Oferty prosimy składać na adres:
     Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
     35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

     Szczegółowe informacje:
     pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150     • Mrzygłód 2

     • Oferta sprzedaży działki gruntowej w miejscowości Mrzygłód
      Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży 2 kompleksy nieruchomości o łącznej powierzchni 5,8306 ha położonych w miejscowości Mrzygłód gmina Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie.

      Przedmiotem oferty jest:

      • akwen wodny o powierzchni 1,6182 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 1,5295 ha;
      • część akwenu wodnego o powierzchni 0,3442 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 2,3387 ha.

      Oferowane kompleksy nieruchomości stanowią poeksploatacyjne oraz zrekultywowane akweny wodne otoczone użytkami zielonymi powstałymi w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 3 m.

      Oferowane tereny posiadają dogodny dojazd z drogi asfaltowej i stanowią idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenów wodnych do chowu i hodowli ryb.

      Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

      • Kompleks I o łącznej powierzchni 3,1477 ha, w tym 1,6182 ha lustra wody i 1,5295 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
       • działka nr 329 o powierzchni 0,7293 ha
       • działka nr 330 o powierzchni 0,5148 ha
       • działka nr 333 o powierzchni 0,2856 ha
       • działka nr 334 o powierzchni 0,3558 ha
       • działka nr 337 o powierzchni 0,3645 ha
       • działka nr 339 o powierzchni 0,3247 ha
       • działka nr 340 o powierzchni 0,3135 ha
       • działka nr 341 o powierzchni 0,1153 ha
       • działka nr 342 o powierzchni 0,1442 ha
        2,6829 ha, w tym 0,3442 ha lustra wody i 2,3387 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
        • działka nr 304 o powierzchni 0,3499 ha
        • działka nr 305 o powierzchni 0,3285 ha
        • działka nr 306 o powierzchni 0,0739 ha
        • działka nr 307 o powierzchni 0,2861 ha
        • działka nr 309 o powierzchni 0,2412 ha
        • działka nr 310 o powierzchni 0,1224 ha
        • działka nr 312 o powierzchni 0,3990 ha
        • działka nr 313 o powierzchni 0,4945 ha
        • działka nr 314 o powierzchni 0,3874 ha


       Zobacz mapę

       Oferty prosimy składać na adres:
       Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
       35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

       Szczegółowe informacje:
       pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150       • Lipie i Mrowla

       • Oferta sprzedaży działki gruntowej w miejscowości Lipie i Mrowla
        Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 6,4328 ha położonych w miejscowościach: Lipie gmina Głogów Młp. i Mrowla gmina Świlcza , powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. Przedmiotem oferty jest: akwen wodny o powierzchni 4,7014 ha lustra wody wraz z terenem przyległym do akwenu stanowiącym użytek zielony o powierzchni 1,7314 ha;

        Oferowany kompleks nieruchomości stanowi poeksploatacyjny oraz zrekultywowany akwen wodny otoczony użytkami zielonymi powstały w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 4 m.
        Oferowany teren posiada dogodny dojazd z drogi asfaltowej relacji Lipie – Mrowla i stanowi idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenu wodnego do chowu i hodowli ryb.

        Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży:

        Kompleks I o łącznej powierzchni 6,4328 ha, w tym 4,7014 ha lustra wody i 1,7314 ha użytku zielonego, składający się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych:
        • Obręb: Mrowla
         • działka nr 1217/2 o powierzchni 0,1171 ha
         • działka nr 1216/2 o powierzchni 0,1143 ha
         • działka nr 1215/2 o powierzchni 0,2331 ha
         • działka nr 1214/2 o powierzchni 0,2983 ha
         • działka nr 1213 o powierzchni 0,21 ha
         • działka nr 1212 o powierzchni 0,24 ha
         • Obręb: Lipie
          • działka nr 1887 o powierzchni 0,24 ha
          • działka nr 1886 o powierzchni 0,39 ha
          • działka nr 1885 o powierzchni 0,25 ha
          • działka nr 1884 o powierzchni 0,31 ha
          • działka nr 1883 o powierzchni 0,41 ha
          • działka nr 1882 o powierzchni 0,31 ha
          • działka nr 1881 o powierzchni 0,43 ha
          • działka nr 1880 o powierzchni 0,43 ha
          • działka nr 1879/2 o powierzchni 0,46 ha
          • działka nr 1879/1 o powierzchni 0,16 ha
          • działka nr 1878 o powierzchni 0,75 ha
          • działka nr 1877 o powierzchni 0,38 ha
          • działka nr 1876/2 o powierzchni 0,29 ha
          • działka nr 1876/1 o powierzchni 0,34 ha
          • działka nr 1876/4 o powierzchni 0,07 ha


         Zobacz mapę

         Oferty prosimy składać na adres:
         Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
         35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

         Szczegółowe informacje:
         pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150         • Radymno 2

         • Oferta sprzedaży akwenu wodnego w miejscowości RADYMNO
          Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni 19,0320 ha położonych w miejscowości i gminie Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
          Przedmiotem oferty jest akwen wodny o powierzchni ok. 15 ha lustra wody, położony na północny – wschód od centrum Radymna w odległości ok. 2 km.
          Jest to poeksploatacyjny, zrekultywowany zbiornik wodny otoczony użytkami zielonymi powstały w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego, o średniej głębokości wynoszącej ok. 4 m. Oferowany teren stanowi idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej, jak również do zagospodarowania akwenu wodnego do chowu i hodowli ryb.

          Zobacz mapę z numerami działek
          Zobacz ogólną mapę

          Oferty prosimy składać na adres:
          Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
          35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

          Szczegółowe informacje:
          pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150          • Hłomcza

          • Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA z/s w Rzeszowie oferuje do sprzedaży:

           - Nieruchomość gruntową oznaczoną w rejestrze gruntów pod nr 809/1 o powierzchni 2,4005 ha położoną w msc. Hłomcza Gm. Sanok, w odległości ok. 20 km na południowy wschód od Sanoka, stanowiącą zbiornik wodny powstały po odkrywkowej eksploatacji kruszywa.
           Dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi powiatowej odbywa się drogą gminną nieutwardzoną oraz drogą prywatną, przynależną do oferowanej nieruchomości. Nieruchomość polecamy szczególnie miłośnikom przyrody, ciszy i wędkowania.
           Cena: 30.000,00 zł/ha.
           Poniżej mapa obieków.

           Zobacz mapę z numerami działek
           Oferty prosimy składać na adres:
           Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
           35 - 959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

           Szczegółowe informacje:
           pod nr tel. (17) 85 09 163, (17) 85 09 150           • Ostrów

           • PPKiUG „KRUSZGEO” S.A. z siedzibą w Rzeszowie oferuje do sprzedaży kompleks nieruchomości objętych prawem wieczystego użytkowania gruntów o łącznej powierzchni 5,52 ha położonych w miejscowości Ostrów gmina Przemyśl.
            Powyższe grunty to tereny zrekultywowane stanowiące użytki zielone położone w terenach rekreacyjnych, znajdujących się w odległości 50 – 200 metrów od zbiorników wodnych i w odległości ok. 2 km na południowy zachód od Przemyśla.
            Oferowany teren posiada dogodny dojazd i stanowi idealne miejsce na zorganizowanie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej.

            Grunty oferowane do sprzedaży:

            Kompleks I:
            • działka nr: 83/56 powierzchnia: 0,37 ha
            • działka nr: 83/160 powierzchnia: 0,16 ha
            • działka nr: 83/162 powierzchnia: 0,57 ha
            • działka nr: 87/296 powierzchnia: 0,09 ha
            • działka nr: 87/646 powierzchnia: 0,10 ha
            • działka nr: 87/655 powierzchnia: 0,08 ha
            • działka nr: 744/60 powierzchnia: 0,02 ha
            • działka nr: 744/62 powierzchnia: 0,14 ha
            • działka nr: 744/65 powierzchnia: 0,79 ha
            • działka nr: 744/67 powierzchnia: 1,20 ha
            • działka nr: 744/80 powierzchnia: 1,14 ha
            • działka nr: 744/82 powierzchnia: 0,86 ha
            • Łączna powierzchnia kompleksu – 5,52 ha.

            Poniżej mapy obiektów.

            Zobacz mapę z numerami działek