60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
EMAS
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
Wtym miejscu powinna wy¶wietlać się galeria, będ±ca obiektem Flash. Jeżeli jej nie widzisz, () może oznaczać to że nie masz zainstalowanego wymaganego rozszerzenia przegl±darki (plugin Flash Player).
Rozszerzenie to dostępne jest pod adresem: "http://www.adobe.com/go/getflash
Nasza oferta Nasze usługi Usługi Laboratoryjne

Usługi Laboratoryjne

Sekcja Kontroli Jakości
Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16
Kierownik - tel. 17 85 09 190
e-mail: a.ksiazek@kruszgeo.com.pl
Artur Książek
Z-ca Kierownika – tel. 17 85 09 124
e-mail: b.ples@kruszgeo.com.pl
Bogusław Plęs

Wykonujemy badania laboratoryjne kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw cementowych.

W zakresie badań laboratoryjnych kruszyw wykonujemy m.in.:

 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-1;
 • Określenie ilości ziarn przekruszonych lub łamanych i całkowicie zaokrąglonych zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-5;
 • Oznaczenie zawartości humusu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1744-1;
 • Oznaczenie wskaŸnika płaskości zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-3;
 • Oznaczenie wskaŸnika kształtu zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-4;
 • Oznaczenie mrozoodporności zgodnie z wymaganiami PN-EN 1367-1;
 • Oznaczenie zawartości drobnych cząstek błękitem metylenowym zgodnie z PN-EN 933-9;
 • Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-6;
 • Oznaczenie gęstości nasypowej kruszywa naturalnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-3;
 • Oznaczenie wskaŸnika piaskowego kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-8;
 • Oznaczenie wskaŸnika odporności na rozdrabnianie kruszywa w bębnie Los Angeles zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-2;
 • Oznaczenie składu petrograficznego kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 932-3;
 • Oznaczenie zawartości wody w kruszywie zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-5;
 • Oznaczenie nasiąkliwości kruszywa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1097-6;
 • Oznaczenie wskaŸnika przepływu kruszywa drobnego zgodnie z wymaganiami PN-EN 933-6;
Czasokres wykonywania badania uzależniony jest od jego złożoności i dostępności urządzeń badawczych. Termin wykonania badań, wielkość próbek, warunki płatności i odbioru wyników badań są każdorazowo uzgadniane przy przyjmowaniu zlecenia.