60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
EMAS
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
Wtym miejscu powinna wy¶wietlać się galeria, będ±ca obiektem Flash. Jeżeli jej nie widzisz, () może oznaczać to że nie masz zainstalowanego wymaganego rozszerzenia przegl±darki (plugin Flash Player).
Rozszerzenie to dostępne jest pod adresem: "http://www.adobe.com/go/getflash
Nasza oferta Nasze usługi Usługi Geologiczne

Usługi Geologiczne

Dział Górniczo - Geologiczny
Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16
tel. 17 85 91 10, 17 850 91 51
e-mail: geologia@kruszgeo.com.pl
kierownik Jerzy Graboś

KRUSZGEO SA jako firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie geologii i geotechniki, świadczy kompleksowo usługi geologiczne, hydrogeologiczne i wiertnicze, wykonując prace i roboty w następujących dziedzinach:


Geologii inżynierskiej i geotechniki:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geotechniczne na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych
 • badania zagęszczenia i nośności gruntów
 • laboratoryjne badania gruntów
 • geotechniczną obsługę inwestycji budowlanych (odbiory wykopów fundamentowych, nasypów, zasypek i podsypek)


Hydrogeologii

 • wykonywanie studni głębinowych na potrzeby ujęć wód podziemnych
 • wiercenie otworów obserwacyjnych /piezometrów/ na potrzeby monitoringu środowiska wodno-gruntowego.
 • regeneracja studni głębinowych i otworów hydrogeologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne i powykonawcze
 • operaty wodnoprawne


Geologii złożowej

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczne złóż kopalin
 • wiercenia rozpoznawcze i dokumentacyjne
 • badania laboratoryjne jakości kopalin
 • projekty zagospodarowania złóż


Wiertnictwa

 • wiercenia mechaniczne przy użyciu świdrów spiralnych,
 • wiercenia pełnootworowe i rdzeniowe z płuczką wiertniczą i na sucho.
 • wiercenia w rurach osłonowych