60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
EMAS
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasze osiągnięcia
Wtym miejscu powinna wy¶wietlać się galeria, będ±ca obiektem Flash. Jeżeli jej nie widzisz, () może oznaczać to że nie masz zainstalowanego wymaganego rozszerzenia przegl±darki (plugin Flash Player).
Rozszerzenie to dostępne jest pod adresem: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/?fpchrome
Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

KRUSZGEO S.A. od momentu przystąpienia Polski do Uni Europejskiej wdrażała wymagania zawarte w zharmonizowanych normach europejskich produkcji kruszyw, klejów i zapraw budowlanych oraz betonu.

Kruszywa jako wyroby budowlane są produkowane w jednym z dwóch systemów oceny zgodności 2+ lub 4. Oba systemy wymagają wdrożenia i dokumentowania zakładowej kontroli produkcji. Różnica pomiędzy systemami jest taka, że system 4 wymaga deklarowania przez producenta właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego uwzględniając ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu, natomiast w systemie 2+ wymagany jest udział i zadania jednostki certyfikującej kontrolę produkcji na podstawie inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

W 2006 roku zaproszono do oceny wdrożonych zakładowych kontroli produkcji kruszyw na 4 zakłady produkcyjne – ZEK Dębno, ZEK Trzydniaki, ZEK Strzegocice II i ZEK Ostrów - jednostkę notyfikowaną Uni Europejskiej nr 1454 tj. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Efektem wizyty było wydanie po raz pierwszy w dniu 21.09.2006 roku certyfikatów Zakładowej Kontroli Produkcji kruszyw, które zachowywały ważność do końca 2014 roku, z uwagi na stały nadzór tej jednostki certyfikującej. Ze względu na rozszerzenie certyfikowanych zakładowych kontroli produkcji kruszyw o 3 kolejne zakłady produkcyjne – ZEK Bobrowniki, ZEK Borowiec i ZEK Czarna Sędziszowska – przez jednostkę notyfikowaną Unii Europejskiej nr 1487 tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ta jednostka certyfikująca zgodność zakładowych kontroli produkcji kruszyw od końca 2014 roku certyfikuje obecnie wszystkie ww. zakłady.

Podobnie jak w przypadku kruszyw od 2006 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie certyfikuje zakładowe kontrole produkcji zapraw murarskich oraz zapraw klejących systemu ociepleń ścian zewnętrznych.

Coroczne audyty ZKP w każdym z zakładów produkcyjnych potwierdzają spełnianie wymagań specyfikacji technicznych - zharmonizowanych norm odniesienia.