60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
panel klienta
PZPK Solidne kruszywa
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasze osiągnięcia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
System Zarządzania Jakością ISO 9001

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Zapewnienie wymaganej jakości produktu (wyrobu, usługi), jego kosztu nabycia i użytkowania oraz ilości, różnorodności, terminowości dostaw i szybkości realizacji zamówień decyduje o konkurencyjności produktu, czyli o jego atrakcyjności rynkowej.

Wdrożenie i ciągłe doskonalenie sytemu zarządzania jakością pozwala zapewnić zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających wymagania klientów oraz wymagań ustawowych i innych do których firma się zobowiązała.

KRUSZGEO S.A. jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wdrożyło system zarządzania jakością ISO 9000. Rzetelne dostosowanie procedur i instrukcji systemowych, stworzenie księgi jakości i spełnianie wszystkich wymagań normy ISO skutkowało przyznaniem już w 2000 roku przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland certyfikatu systemu zapewnienia jakosci. Certyfikacja ta przez kolejne lata była systematycznie potwierdzana i przedłużana w ramach corocznych audytów w nadzorze lub audytów certyfikujących przedłużających na kolejne okresy ważność certyfikatu. Obecny certyfikat systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2015 obowiązuje do 4 lutego 2020 roku.

Zobacz Certyfikat ISO 9001:2015

Zobacz Aneks