60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
EMAS
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Wtym miejscu powinna wy¶wietlać się galeria, będ±ca obiektem Flash. Jeżeli jej nie widzisz, () może oznaczać to że nie masz zainstalowanego wymaganego rozszerzenia przegl±darki (plugin Flash Player).
Rozszerzenie to dostępne jest pod adresem: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/?fpchrome
Aktualności Barbórka 2013

Kontrola Jakości KRUSZGEO SA

Zapewnienie należytej jakości produkowanych wyrobów: kruszyw, betonu, klejów i zapraw budowlanych wiąże się ze spełnieniem wymagań ZKP oraz wymagań zawartych w normie ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

W ramach corocznego zewnętrznego nadzoru nad produkcją i świadczeniem usług w 2015 roku KRUSZGEO SA poddało się następującym ocenom:

- 22 czerwca odbył się audyt certyfikujący zakładową kontrolę produkcji kruszyw w systemie oceny zgodności 2+ w ZEK Gniewczyna oraz w Zakładach Eksploatacji Kruszywa: Bobrowniki i Borowiec w ramach nadzoru nad przyznanymi certyfikatami, przeprowadzone przez audytorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa,

- 8 października odbył się audyt specjalny odwieszający certyfikaty zakładowej kontroli produkcji zapraw produkowanych w systemie oceny zgodności 2+ z uwagi na przeniesienie ich produkcji z Chmielowa do zakładu w Lipiu. Audyt przeprowadzony został przez audytorów z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa.

- 13-14 listopada audytorzy TÜV Rheinland sprawdzali zgodność działań firmy z normą ISO 9001:2008, badano jednostki organizacyjne Zarządu, ZEK Dobra, Wróblowa, Klecie oraz produkcję betonu w Lipiu.

Wszystkie wymienione audyty potwierdziły wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Uzyskano nowy certyfikat ZKP w ZEK Gniewczyna oraz utrzymano wcześniejsze certyfikaty.

W zakresie nadzoru nad właściwą jakością produkowanych kruszyw Sekcja Kontroli Jakości prowadziła badania laboratoryjne kruszyw: uziarnienia, zawartości pyłów, gęstości objętościowej i nasypowej, wskaźników kształtu i płaskości, stopnia przekruszenia, nasiąkliwości, mrozoodporności, odporności na rozdrabnianie, badania petrograficzne, jakości pyłów błękitem metylenowym i wskaźnikiem piaskowym, zawartości zanieczyszczeń i kanciastości kruszyw drobnych.

W zakresie badań betonu prowadzono badania w laboratorium zakładowym w ZPBKiZB Lipie (m.in. badania konsystencji i wytrzymałości na ściskanie kostek betonu).

Firma KRUSZGEO SA dba o ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stały nadzór nad działaniami, usługami i wyrobami. Coroczny audyt weryfikacyjny zgodności z wymaganiami środowiskowymi w ramach utrzymania certyfikatu EMAS przeprowadzili weryfikatorzy z Biura Certyfikacji PRS z Gdańska w terminie 23-24 kwietnia. Badanie przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych Zarządu oraz w ZEK Dębno, Frydman, Kłaj, Stobierna, Lipie i Sokolniki. Badanie potwierdziło utrzymanie rejestracji KRUSZGEO w rejestrze EMAS prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.