60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Aktualności Kontrola Jakości

Kontrola Jakości KRUSZGEO SA

Zapewnienie należytej jakości produkowanych wyrobów: kruszyw, betonu, klejów i zapraw budowlanych wiąże się ze spełnieniem wymagań ZKP oraz wymagań zawartych w normie ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

W ramach corocznego zewnętrznego nadzoru nad produkcją i świadczeniem usług w 2015 roku KRUSZGEO SA poddało się następującym ocenom:

- 22 czerwca odbył się audyt certyfikujący zakładową kontrolę produkcji kruszyw w systemie oceny zgodności 2+ w ZEK Gniewczyna oraz w Zakładach Eksploatacji Kruszywa: Bobrowniki i Borowiec w ramach nadzoru nad przyznanymi certyfikatami, przeprowadzone przez audytorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa,

- 8 października odbył się audyt specjalny odwieszający certyfikaty zakładowej kontroli produkcji zapraw produkowanych w systemie oceny zgodności 2+ z uwagi na przeniesienie ich produkcji z Chmielowa do zakładu w Lipiu. Audyt przeprowadzony został przez audytorów z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa.

- 13-14 listopada audytorzy TÜV Rheinland sprawdzali zgodność działań firmy z normą ISO 9001:2008, badano jednostki organizacyjne Zarządu, ZEK Dobra, Wróblowa, Klecie oraz produkcję betonu w Lipiu.

Wszystkie wymienione audyty potwierdziły wysoką jakość produkowanych wyrobów i świadczonych usług. Uzyskano nowy certyfikat ZKP w ZEK Gniewczyna oraz utrzymano wcześniejsze certyfikaty.

W zakresie nadzoru nad właściwą jakością produkowanych kruszyw Sekcja Kontroli Jakości prowadziła badania laboratoryjne kruszyw: uziarnienia, zawartości pyłów, gęstości objętościowej i nasypowej, wskaźników kształtu i płaskości, stopnia przekruszenia, nasiąkliwości, mrozoodporności, odporności na rozdrabnianie, badania petrograficzne, jakości pyłów błękitem metylenowym i wskaźnikiem piaskowym, zawartości zanieczyszczeń i kanciastości kruszyw drobnych.

W zakresie badań betonu prowadzono badania w laboratorium zakładowym w ZPBKiZB Lipie (m.in. badania konsystencji i wytrzymałości na ściskanie kostek betonu).

Firma KRUSZGEO SA dba o ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stały nadzór nad działaniami, usługami i wyrobami. Coroczny audyt weryfikacyjny zgodności z wymaganiami środowiskowymi w ramach utrzymania certyfikatu EMAS przeprowadzili weryfikatorzy z Biura Certyfikacji PRS z Gdańska w terminie 23-24 kwietnia. Badanie przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych Zarządu oraz w ZEK Dębno, Frydman, Kłaj, Stobierna, Lipie i Sokolniki. Badanie potwierdziło utrzymanie rejestracji KRUSZGEO w rejestrze EMAS prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.